011 Свят, свят, свят

1. Свят, Свят, Свят си, Господи Боже всемогъщий! Сутрина ще пеем на Теб хваления; Свят, Свят, Свят си Ти, милостивий и мощний, Бог в три лица, пресвята Троица! 2. Свят, Свят, Свят си, Господи! Тебе се кланят Всичките светии с най-славни почести; Серафими с херувими долу коленичат Пред Тебе, който бе, си и ще си. …