489 Бог грижи се за теб

1.Не се отчайвай никога, Бог грижи се за теб, Стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб. Бог грижи се за теб По стръмний път, Всеки ден и нощ Бог грижи се за теб.(2) 2.През мрачни, скръбни, трудни дни Бог грижи се за теб, Кога опасност те грози, Бог грижи се за теб. …