012 Хвалете Господа

1. Хвалете Господа, о вий У горните селения; Небесни сили, ангели Всинца хвалете Господа. 2. Хвалете слънце и луно, И вий сияещи звезди, Хвалете Бога нашего, Който во век вас утвърди. 3. Хвали Го и превъзнеси Със свойте бездни, о земле, И с всичките си равнини И планини и хълмове. 4. Нека Го хвалят огън, …

001 Хвалете Царя

1.Хвалете с възторг небесния Цар, Възпейте любящий нас Господар! Той мощен Бранител е, крепък наш щит, С хвалене препасан, величие обвит! 2.Кой може с езика си изказа Чудесната грижа Твоя за света? В дъжда тя се вижда, в зората трепти, В потоци тя блика, в росата блести! 3.Чада на пръстта сме, Татко велик, На Теб …