001 Хвалете Царя

1.Хвалете с възторг небесния Цар, Възпейте любящий нас Господар! Той мощен Бранител е, крепък наш щит, С хвалене препасан, величие обвит! 2.Кой може с езика си изказа Чудесната грижа Твоя за света? В дъжда тя се вижда, в зората трепти, В потоци тя блика, в росата блести! 3.Чада на пръстта сме, Татко велик, На Теб …