057 Ела при Спаса

1.Ела при Спаса, ела сега! Ела веднага, чуй Му гласа! Сърдечно Той те кани сега: „О, грешниче, ела! Славен, славен ще бъде денят, Кога чисти вече от грехът, Ние ще хвалим Спаса Христа! С нас, грешниче, ела! 2. Ти опетнен си от грехове, Открий ти Нему свойто сърце; Ще го очисти и обнови, Всичко ще …