131 Милост Божия

1. Висока е милостта Божия, Дълбока е тя кат море; Широка е кат океана, Безбрежна за мене е тя! Милост Божия! Безмерно голяма за мен е тя. Милост Божия! Безмерно голяма е тя. 2. Таз благодат Божия велика, Как скъпа за мене е тя! Чрез благодат-не чрез делата, Изкупен съм бил от греха; Милост Божия! …