156 Все добре е за мен

1. Мир сладък ли като река ме пои, Ил скръб кат вълна ме круши, Христе, Ти ме учиш да казвам смирен: „Все добре, все добре е за мен“. Все добре е за мен, Все добре, все добре е за мен. 2. Дали в изкушене или всред беди, Мен вяра гореща крепи; Христос за мен слабий …