341 О Светий Душе

1. О Светий Душе! моля се, Вдъхни в душата ми Най-нужното, ей, светостта Сега ми подари. 2. Свидетелствувай с моя дух, Че съм новороден: Яви, че тежкият ми грях Е даром опростен. 3. Влез като гост в това сърце, – Влез и царувай Сам: И нищо мръсно, о, не дай Веч да владее там. 4. …