537 Господ е Канара моя

1.Господ е Канара моя – Прибежище от бурята, Там безопасно аз стоя,- Прибежище от бурята. Наистина е Бог Канара моя През тежки дни, през изпитни, Наистина е Бог Канара моя,- Прибежище от бурята. 2.Свирепа буря нек фучи,- Прибежище от бурята, Към Бога вдигам аз очи,- Прибежище от бурята. Наистина е Бог Канара и пр. 3.Сянка …