618 Дарен

1. Душата ми желае Да хвали Бога мой, За всичко що дарил е За милости безброй. Дарен (3) от Бога съм дарен. Дарен (3) от Спаса съм дарен. 2. И краят беше сложен На земния ми път, Но Той ме мило срещна И нов живот дари. Дарен . . . 3. Не само във телото …