563 Запей и тръгни с алилуия, амин

1.Щом пътят пред тебе се вие в мъгла Запей и нагоре тръгни! Исус сам остави най-светла следа И каза: „След Мене върви!“ Запей и тръгни с Алилуйя, Амин Запей Алилуйя, Амин! Не гледай надолу на тая земя И вярвай ще стигнеш върха. 2.Дори лъвове да те следват така Напред ти върви, не се бой Защото …