083 Бил ли си омит в Кръвта

1. Ощ сега ела да бъдеш ти омит Във пресвятата кръв на Христа, Сал на Него уповай – ще бъдеш чист, И ще станеш по-бял от снега. Във кръвта на Христа Бил ли ти омит от греха (Алилуя!) Дали дрехите твои са без петна – Бил ли си ти омит във Кръвта? 2. Дали ходиш …