166 Колко драгоцен Приятел

1. Колко драгоцен Приятел, Колко силен наший Спас! Греховете ни отнема, Носи всяка скръб за нас. И таз благодат ни дава, И блаженството това: Да явяваме пред Бога Всяко нещо чрез молба. 2. Дали имаш изкушеня? Плашиш ли се от беди? Да се не обезсърдчаваш, На молбата прибегни. Колко пъти ний без нужда губим мир …