610 О, неизмерима милост

1. О, неизмерима милост Мож`ли всичко да простиш Можеш ли обилна радост Сладък мир да ми дариш? Исусе ида, ида при Теб Какъвто съм, ида при Теб. Исусе ида, ида при Теб Какъвто съм, вземи ме ! 2. Аз далеч от Теб се скитах Воден от лукави враг, За небето аз не питах Тъй се …