036 О, елате, вси ранени

1.О елате,вси ранени, Слаби,болни грешници! Ей,Исус ви чака,пълен От любов да ви спаси; Той е мощен, благоволен Веч не се съмнявайте 2. Вий от всичко сте лишени, Но елате с простота; Покаяние и вяра, – Всички свети качества Без пари,вий Сиромаси, Си купете от Христа 3.Ни да ви забави съвест, Ни достойност чакайте: Таз достойност …