639 Странник беден тук съм

1.Странник беден тук съм, но в небе ожидам Славната ни среща, с моя мил Баща. Аз съм веч Исусов и наследник Негов Той ми е приготвил дом на небеса. Дом за вечността имам в небеса Аз имам дом на небеса (2) Дом за вечността. 2.Щом умора чувствам, на Христа поглеждам Знам че е Спасител грижи …