369 Не са видели тез очи

1.Не са видели тез очи, Исусе, Образ Твой, Завеса Те покриваше Съвсем от гледа мой. 2.Не виждам вид, не чувам глас, Но често срещаш мен, Най-драго ми е мястото Гдето съм тъй блажен! 3.На мене мисълта за Теб Е възхищение, Насища ревността моя Явлението Твое! 4.Със вяра само виждам Те, И то по благодат, Но …