489 Бог грижи се за теб

1.Не се отчайвай никога, Бог грижи се за теб, Стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб. Бог грижи се за теб По стръмний път, Всеки ден и нощ Бог грижи се за теб.(2) 2.През мрачни, скръбни, трудни дни Бог грижи се за теб, Кога опасност те грози, Бог грижи се за теб. …

544 Бог е мой приятел

1.Бог е мой приятел Верен мой другар В Него съм повярвал Себе си предал. Щом Го аз потърся В нужда Той е с мен, Нему аз предавам Земния товар. 2.Бог от милост иска Твоето сърце, За да бъдеш вечно С Него на небе. Щом Го аз и пр. 3.Ако се съмняваш В неговия зов Чуй …

129 Бог е любов

1. Бог е любов; о най-сладки думи! Бог е любов, Той нас възлюби. Нек всеки радостно пее и слави, Него да слави – Бог е любов. 2. Бог е любов, Той прати Сина Си; Бог е любов, нас от смърт спаси. Нек всеки и пр. 3. Бог е любов, нас на греха роби; Бог е …

480 Бог нас от гибел спаси

1. Слушайте блага вест за Любовта, Най-дивен разказ за вси: „Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси.“ Бог нас от гибел спаси (2) Да, Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси. 2.Ако ли мъчи ви в тягостен час, Грехът на минали дни, Вярвайте твърдо таз повест тогаз: …

652 Кой Бог е велик

1. Кой Бог е велик както нашия Бог? Само този Бог е велик, Който прави чудеса. (2) 2. Кой Бог е смирен както нашия Бог? Само този Бог е смирен че прие човешка плът. 2 3. Кой Бог е за мир както нашия Бог? Само този Бог ни каза: „Мир по цялата земя“ (2) 4. …