336 Възкръсна от гроба Той

1. Във тъмний гроб лежа Спасът наш чуден Очакващ заранта На славний ден. Възкръсна от гроба Той: Победи смъртта и вси врази: От подземний мир със мощ възкръсна Той: Ще царува вечно съветите Си! Възкръсна! Възкръсна! Аллилуя на Христа! 2. Напразно стражите Вардеха гроба, Безсилни бяха те, Да спрат Христа. Възкръсна от гроба и пр. …

333 Що слезва ангел от небе?

1. Що слезва ангел от небе? Що тоз внезапен, страшен трус? Възкръсна Победителят, И името му е Исус. В определений трети ден Господ възкръсна от мъртвите: Чудестно Той плати плени Си плен: Тържествен път нагоре взе! 2. Ей, колесницата Му там Стои пред златните врата, Като чрез смърт Исус наш Сам Е победил за нас …

480 Бог нас от гибел спаси

1. Слушайте блага вест за Любовта, Най-дивен разказ за вси: „Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси.“ Бог нас от гибел спаси (2) Да, Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси. 2.Ако ли мъчи ви в тягостен час, Грехът на минали дни, Вярвайте твърдо таз повест тогаз: …

517 От смъртта съм спасен

1.От смъртта съм спасен, В Божий мир въдворен, – От сърцето си вярвам в Исуса! С тази вяра сега Побеждавам греха. В Сина Божия вярвам аз! Вярвам аз, вярвам аз, От сърцето си вярвам в Исуса! Вярвам аз, вярвам аз. В Сина Божия вярвам аз! 2.Мене Той изкупи, Нов живот ми дари,- От сърцето си …