336 Възкръсна от гроба Той

1. Във тъмний гроб лежа Спасът наш чуден Очакващ заранта На славний ден. Възкръсна от гроба Той: Победи смъртта и вси врази: От подземний мир със мощ възкръсна Той: Ще царува вечно съветите Си! Възкръсна! Възкръсна! Аллилуя на Христа! 2. Напразно стражите Вардеха гроба, Безсилни бяха те, Да спрат Христа. Възкръсна от гроба и пр. …