517 От смъртта съм спасен

1.От смъртта съм спасен, В Божий мир въдворен, – От сърцето си вярвам в Исуса! С тази вяра сега Побеждавам греха. В Сина Божия вярвам аз! Вярвам аз, вярвам аз, От сърцето си вярвам в Исуса! Вярвам аз, вярвам аз. В Сина Божия вярвам аз! 2.Мене Той изкупи, Нов живот ми дари,- От сърцето си …