571 Аз пътувам към небето

1.Аз пътувам към небето, към небесната страна С песен славна, Алилуйя Там смъртта не ще царува във прекрасния Сион Бог ме води за ръка. О, слава Алилуйя аз пътувам към небето И Го славя, Алилуйя! О, слава Алилуйя аз пътувам към небето Той ме води за ръка. 2.Аз пътувам към небето, гдето Агнето блести С …

705 По пътя към небето аз ще пея

1.В сърцето ми неспирна радост блика По пътя към небето аз вървя, Понякога препъвам се във мрака Но Сам Исус подава ми ръка. По пътя към небето аз ще пея И нагоре смело ще вървя, Ерусалим във злато ме очаква Исус ме кани у дома. 2.Света не може с нищо ме привлече Предлагащ кратковременни неща, …