336 Възкръсна от гроба Той

1. Във тъмний гроб лежа Спасът наш чуден Очакващ заранта На славний ден. Възкръсна от гроба Той: Победи смъртта и вси врази: От подземний мир със мощ възкръсна Той: Ще царува вечно съветите Си! Възкръсна! Възкръсна! Аллилуя на Христа! 2. Напразно стражите Вардеха гроба, Безсилни бяха те, Да спрат Христа. Възкръсна от гроба и пр. …

588 Ела при Спаса нежно той те кани

1.Ела при Спаса нежно Той те кани С любов спасение ще ти даде, О, виж телото Му покрито с рани За мене и за тебе Той умре. Ела при Спаса и не се бави, Че времето е кратко и лети, Ела, с любов и нежност те зове И ще те вземе в Своето небе. 2.Не …