620 Как е сладко ходейки с Христа

1. Как е сладко, ходейки с Христа (2) През долини и поля Той ме води за ръка О, как славно е да сме с Христа. 2. Как е сладко, ходейки с Христа (2) Мен не плашат веч беди Бог ще всичко нареди О, как славно е да сме с Христа. 3. Как е сладко, ходейки …

490 Когато слушам за Христа

1.Когато слушам за Христа, Ликувам от сърце, И шепна Нему с простота, „Спасителю Христе!“ 2.Когато спомня страшний ров, Где тънех в грехове, Възпявам Твоята любов Спасителю Христе! 3.Потъвах в страшна тъмнина, Но ти Самин дойде, Избави моята душа, Спасителю Христе! 4.Погивах в бездната, но Ти На кръст за мен умря И за греха ми заплати, …

492 С Христа да съм е радостно

1. С Христа да съм е радостно, Е радостно, е радостно, Той води нас на пасбища, На сочни пасбища. О, Христе Исусе, Ти мене изкупи Ти верен Приятел, вечно мой ще си. 2 Той Дух Свети нам изпрати, Нам изпрати, нам изпрати, Душата ми Сам оживи И чудно ме кръсти. О, Христе Исусе, и пр. …