487 Радост, радост непрестанна

1. Радост, радост на земята Бог изпрати чрез Христа Лъч Божествен във сърдцата, Що не гасне никога. Радост, радост непрестанна! Нек сме радостни всегда, Тази светлина блаженна Не угасва никога. 2.Бог нас води за ръката Във житейските борби, Той укрепва ни душата, Слуша нашите молби. Радост, радост непрестанна и пр. 3.Със Исусовото име Да вървиме …