487 Радост, радост непрестанна

1. Радост, радост на земята Бог изпрати чрез Христа Лъч Божествен във сърдцата, Що не гасне никога. Радост, радост непрестанна! Нек сме радостни всегда, Тази светлина блаженна Не угасва никога. 2.Бог нас води за ръката Във житейските борби, Той укрепва ни душата, Слуша нашите молби. Радост, радост непрестанна и пр. 3.Със Исусовото име Да вървиме …

267 Борба непрестанна

1.Борба непрестанна е тоз наш живот Против сатана и плътта и грехът; И ний сме войници; ще ги победим, И верно за нашия Вожд ще стоим. Стой верен и ти за Христа твоя Спас, Той верен стоя на Голгота за нас. Ти стой за Исуса, твърд за Исуса, Всякога стой за Исуса. 2. Свое всеоръжие …