336 Възкръсна от гроба Той

1. Във тъмний гроб лежа Спасът наш чуден Очакващ заранта На славний ден. Възкръсна от гроба Той: Победи смъртта и вси врази: От подземний мир със мощ възкръсна Той: Ще царува вечно съветите Си! Възкръсна! Възкръсна! Аллилуя на Христа! 2. Напразно стражите Вардеха гроба, Безсилни бяха те, Да спрат Христа. Възкръсна от гроба и пр. …

337 Ей, възкръсна наший Спас Алилуя.

https://www.youtube.com/watch?v=k_8kPeCEVa0 1. Ей, възкръсна наший Спас. Аллилуя! Пей, земле, с тържествен глас! Аллилуя! Пей възторжно и гръмни, аллилуя! Славна вест по вси страни! Аллилуя! 2. Нам любов да изяви, аллилуя! Смърт и ада Той надви. Аллилуя! В третия предсказан ден, аллилуя! Възкръсна от гроб студен! Аллилуя! 3. Ей, напразно пази страж, аллилуя! В гроба сложен …