658 Туй направи Господ сам

1. Как прекрасно, чудно е навън Кат Божествен сладък сън. По лазурните простори там Слънцето е радост нам. Ей повява нежно тих ветрец По полята китни кат венец : Туй направи Господ Сам Да доставя радост нам. (2) 2. Облачета бели, пухкави Носят се по синеви. Сладкопойни птички с нежен глас Възхваляват наший Спас. Аромати, …

537 Господ е Канара моя

1.Господ е Канара моя – Прибежище от бурята, Там безопасно аз стоя,- Прибежище от бурята. Наистина е Бог Канара моя През тежки дни, през изпитни, Наистина е Бог Канара моя,- Прибежище от бурята. 2.Свирепа буря нек фучи,- Прибежище от бурята, Към Бога вдигам аз очи,- Прибежище от бурята. Наистина е Бог Канара и пр. 3.Сянка …