156 Все добре е за мен

1. Мир сладък ли като река ме пои, Ил скръб кат вълна ме круши, Христе, Ти ме учиш да казвам смирен: „Все добре, все добре е за мен“. Все добре е за мен, Все добре, все добре е за мен. 2. Дали в изкушене или всред беди, Мен вяра гореща крепи; Христос за мен слабий …

576 За мен тя се моли

1.Когато бях още дете днес помня тъй добре, Как с непокорство наскърбих аз майчино сърце Но тя сега е на небе при ангели безброй Кажи и Господи, че ставам Твой! За мен тя се моли, със сълзи на очи Кажи и Господи, че ставам Твой. Щом бъда в небеса и зърна нейния лик Във вечна …

489 Бог грижи се за теб

1.Не се отчайвай никога, Бог грижи се за теб, Стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб. Бог грижи се за теб По стръмний път, Всеки ден и нощ Бог грижи се за теб.(2) 2.През мрачни, скръбни, трудни дни Бог грижи се за теб, Кога опасност те грози, Бог грижи се за теб. …

95 Ей, за мен дойде

1. Аз съм чул, че ме люби Христос Че към мене той милостив е. Той наистина тук ли дойде Да спаси мен с пречудна любов, любов, Да спаси мен с пречудна любов? Припев: Ей, за мен, за мен дойде, Ей, за мен дойде. Ей, Христос от небето слезна и дойде С кръстна смърт теб и …

490 Когато слушам за Христа

1.Когато слушам за Христа, Ликувам от сърце, И шепна Нему с простота, „Спасителю Христе!“ 2.Когато спомня страшний ров, Где тънех в грехове, Възпявам Твоята любов Спасителю Христе! 3.Потъвах в страшна тъмнина, Но ти Самин дойде, Избави моята душа, Спасителю Христе! 4.Погивах в бездната, но Ти На кръст за мен умря И за греха ми заплати, …