010 О Боже, Ти нам

1. О Боже, Ти нам даде най-скъпий Дар: Исуса Христа, Изкупител и Цар. Аллилуя! Тебе слава, Аллилуя, Амин. Аллилуя! Тебе слава во вишних. Амин. 2. Исусе, ний славим Твоята любов: Пролял си за нас драгоценна Си кръв. Аллилуя, и пр. 3. И Тебе Те хвалим, о Душе Светий, На святост и истина извор си Ти. …

008 Царю наш Всесилний

1.Царю наш Всесилний, В помощ сега да си В Твоя хвала: Творче на всичките, Боже на силите, Ти и Владетел си Нам за всегда. 2.Исусе Господи, Към нас Ти приближи, Слушай Ти нас. Силната Ти ръка Помощ да ни е тя, – Надежда нам всегда, Ти славний Спас. 3.Ти Слово Божие, Меча Си препаши, Острий …

588 Ела при Спаса нежно той те кани

1.Ела при Спаса нежно Той те кани С любов спасение ще ти даде, О, виж телото Му покрито с рани За мене и за тебе Той умре. Ела при Спаса и не се бави, Че времето е кратко и лети, Ела, с любов и нежност те зове И ще те вземе в Своето небе. 2.Не …

057 Ела при Спаса

1.Ела при Спаса, ела сега! Ела веднага, чуй Му гласа! Сърдечно Той те кани сега: „О, грешниче, ела! Славен, славен ще бъде денят, Кога чисти вече от грехът, Ние ще хвалим Спаса Христа! С нас, грешниче, ела! 2. Ти опетнен си от грехове, Открий ти Нему свойто сърце; Ще го очисти и обнови, Всичко ще …

593 Моята молитва

1.Във борбата дай ми сили Вярата ми умножи, Любовта във мен разпалвай Волята си ме учи. О, ела и укрепи ме Ти сега на таз земя, Помогни ми да Те следвам Царството да наследя. 2.И когато изпитан“я Скърби, болести слетят, Ти с Духа Си ме изпълвай И прогонвай всеки мрак. Не оставяй да изстине Ти …

054 Иди, о грешниче

  1.Иди, о грешниче смирен, Какъвто си, иди; Със страх и трепет поразен Решение вземи: 2.Ще ида при Спасителя Не ще ме нищо спре, И като планини да са Моите грехове. 3. Ще падна пред нозете Му Смазан с товара си; Ще кажа: „О Спасителю, Погинвам! Ти спаси!“ 4. Над мене Той ще се смили; …

595 Сила дай и дръж ме ти

1.Сила иде и дръж ме Ти Дръж ме верен, Господи Имам път тук да вървя Аз до славната земя. 2.В бурите със мен бъди Ден и нощ ме Ти води, И след Тебе нека да вървя Царството да наследя. 3.Нека веят ветрове Нека трупат снегове, С мен е моят мил покров С мен е моята …

001 Хвалете Царя

1.Хвалете с възторг небесния Цар, Възпейте любящий нас Господар! Той мощен Бранител е, крепък наш щит, С хвалене препасан, величие обвит! 2.Кой може с езика си изказа Чудесната грижа Твоя за света? В дъжда тя се вижда, в зората трепти, В потоци тя блика, в росата блести! 3.Чада на пръстта сме, Татко велик, На Теб …