225 Да бъде волята Твоя

1. Ти както щеш, Исусе мой, Да бъде волята Твоя! Предавам всичкий си живот В божествената Ти ръка. 2. Ти Вожд си мой; помагай ми През скръб и радост всякога, Да казвам от сърцето си: „Да бъде волята Твоя!“ 3. И Вожд и Пример си на нас; Пролял си сълзи на земя; Ако проливам днес …

083 Бил ли си омит в Кръвта

1. Ощ сега ела да бъдеш ти омит Във пресвятата кръв на Христа, Сал на Него уповай – ще бъдеш чист, И ще станеш по-бял от снега. Във кръвта на Христа Бил ли ти омит от греха (Алилуя!) Дали дрехите твои са без петна – Бил ли си ти омит във Кръвта? 2. Дали ходиш …

237 Тебе да угодя

1. Знам, Отче, всичкий ми живот Ти Си определил; Всите ми опити с любов И мъдрост си решил. Що ще се случи ден след ден- Няма да се боя; Но дай ми, моля, дух смирен, Тебе да угодя. 2. Ощ и внимателна любов, Да срещам веселят С усмивка да се радвам аз С тез що …

166 Колко драгоцен Приятел

1. Колко драгоцен Приятел, Колко силен наший Спас! Греховете ни отнема, Носи всяка скръб за нас. И таз благодат ни дава, И блаженството това: Да явяваме пред Бога Всяко нещо чрез молба. 2. Дали имаш изкушеня? Плашиш ли се от беди? Да се не обезсърдчаваш, На молбата прибегни. Колко пъти ний без нужда губим мир …

078 Старият кръст

1. На един хълм далеч бе издигнат груб кръст, Знак ярък на мъка и срам, И аз любя тоз кръст, върху който Христос Зарад грешний свят бе прикован. Ще ценя много тоз стар груб кръст, Догде свърша тоз път кат пришлец; Ще държа здраво тоз стар, груб кръст, Скоро аз ще сменя го с венец. …

540 Исусе мой, при Тебе ида

1.Исусе мой, при Тебе ида! Ти утоляваш жаждата. От бури зли при Теб се крия- Честит, че Теб намерил съм! Кормилото ми управляваш, Вилней ли буря, държиш! Не се боя, аз в Тебе скрит съм- Честит, че Теб намерил съм! 2.Гласа Ти чувам всред вълните, Спасителю мой- Твоя зов. Аллилуя! Скоро съм горе- Честит, че …

014 Боже, отвори вратата

1. Боже, отвори вратата На Сион да вляза там, Гдето радостно душата Чака Тебе в Твоя храм. О блаженно място е, Пълно с мир, веселие! 2. Боже, аз при Тебе ида! О при мен и Ти ела. Гдето Тебе аз намеря Там небе е, не земя, Влез Ти в моето сърце, Нека Твой храм то …

286 Думи добри

1.Пак попейте ми думите,- Думите на живот. Да ги разбера по-добре, Думите на живот. Жива вяра дават, Могат да избавят. Думи добри, думи добри, Думите на живот. 2. Спасът дава на грешници Думите на живот. Нека влязат в сърцата ни Думите на живот. Тези думи ето, Водят към небето. Думи добри и пр. 3. Слушайте …

013 Боже, бляскът Ти изпълня

1. Боже, бляскът Ти изпълня В векове вселенната Ти превъзвишен си в слава, Свят, свят, свят си Ти всегда. Ей, ехти небето с песни, (Ответ дайте, о земи!) Тебе хвалят всите твари; Свят, свят, свят си, Господи. 2. С лик небесен, братя, пейте; Всинца да се съберем; С песни възхитени пейте; Любовта Му да зовем. …

491 В бурите житейски

1.В бурите житейски нявга паднеш ли, Пътя ти кога покриват облаци, Спомняй всичко що Господ ти е дарил, И ще видиш колко благ към теб е бил! Милостите Божи припомни, Всички по отделно повтори Припомни си що е теб сторил И ще видиш колко благ към теб е бил! 2.Тежка скръб ли твоята душа гнети, …