492 С Христа да съм е радостно

1. С Христа да съм е радостно, Е радостно, е радостно, Той води нас на пасбища, На сочни пасбища. О, Христе Исусе, Ти мене изкупи Ти верен Приятел, вечно мой ще си. 2 Той Дух Свети нам изпрати, Нам изпрати, нам изпрати, Душата ми Сам оживи И чудно ме кръсти. О, Христе Исусе, и пр. …

639 Странник беден тук съм

1.Странник беден тук съм, но в небе ожидам Славната ни среща, с моя мил Баща. Аз съм веч Исусов и наследник Негов Той ми е приготвил дом на небеса. Дом за вечността имам в небеса Аз имам дом на небеса (2) Дом за вечността. 2.Щом умора чувствам, на Христа поглеждам Знам че е Спасител грижи …

119 Свят да съм желая

С. П. 119, Д. П. 214 1. Свят да съм желая, Всякога по-свят; Спаса да позная Както съм познат. Чист да съм и по-чист В дух, сърце и ум, Верен и по верен Всякога да съм. 2. Все да се надея Богу моему; Всичко да открия Пред очите Му; Нему да възложа Всите си беди, …

517 От смъртта съм спасен

1.От смъртта съм спасен, В Божий мир въдворен, – От сърцето си вярвам в Исуса! С тази вяра сега Побеждавам греха. В Сина Божия вярвам аз! Вярвам аз, вярвам аз, От сърцето си вярвам в Исуса! Вярвам аз, вярвам аз. В Сина Божия вярвам аз! 2.Мене Той изкупи, Нов живот ми дари,- От сърцето си …